Skip to main content

Annoncemarkedet voksede med sølle én pct. i de første seks måneder af året ift. 2015.

Det viser seneste media spend index fra Kreativitet & Kommunikation.

Bag den lunkne udvikling i 2016 gemmer sig stor varians i de forskellige mediagrupper.

Managing partner Peter Sevel, IUM, hæfter sig først og fremmest ved, at de trykte media atter må konstatere en negativ udvikling, hvilket næppe bør overraske.

”Ikke desto mindre overrasker niveauet, det er på minus 22 %, hvilket er det største fald siden 2011. Dermed er mediabureauernes køb af mediaplads i de trykte media mere end halveret siden 2011,” siger han.

Prints tab skyldes især færre annoncepenge til dagbladene, – 62 % vs. 2011, svarende til en tabt omsætning på mere end 220 mio. kr. Også til ugeblade/magasinerne, -53 % vs. 2011.

Noget af den tabte omsætning har mediahusene delvis hentet hjem på deres digitale forretninger, som er vokset henover perioden. Men faldets omfang understreger betydningen af forretningsudvikling, der kan sikre indtjeningen fremadrettet, lyder det fra Peter Sevel.

Udviklingen betyder også, at den forventede opbremsning i den negative omsætningsudvikling for de trykte media ikke kommer til at ske i 2016 – tværtimod.

Digital med lidt afdæmpet vækst

Den stigende anvendelse af digitale media fortsætter også i 2016, omend vækstraterne er lidt mindre end tidligere. Der er dog tale om en 15 % vækst for de første seks måneder af 2016, ift. samme periode i 2015.

Væksten drives af annoncørernes investeringer i videoformater, som til dels kompenserer for de udfordringer, der opleves ved anvendelsen af traditionelt flow tv i mange målgrupper.  Også kategorien Social Media – både video og banner formater – trækker op.

En anden vækstgenerator for digitale medier er Programmatic Buying, som dels øger kampagnernes målrettethed – dels øger konkurrencen mellem medierne.

”Begge faktorer skærper de digitale mediers effektivitet,” siger Peter Sevel.

Det skønnes, at ca. 50 % af digitale banner/video omsætning blev eksekveret ved hjælp af Programmatic Buying i 2015, og at denne andel vil vokse yderligere i 2016.

Tv holder skansen

Nok er kommercielt tv under pres, men mediet er fortsat den største mediagruppe målt på omsætning hos mediabureauerne. Med en markedsandel på 42 %. Tv har dog tabt terræn, idet omsætning er faldet med 3 % i løbet af 1. halvår 2016 ift. 2015.

”Det hænger bl.a. sammen med flow-tv’s udfordring med dækning og et fald i udbudte TRP’er, hvilket igen har øget behovet og investeringerne i de digitale videoformater,” siger Peter Sevel, der trods alt forventer, at årets samlede tv-omsætning som minimum bliver på niveau med 2015.

Radio tiltrækker investeringer

En anden mediagruppe, der har fået øget opmærksomhed fra annoncørernes og mediabureauernes side, er radio, påpeger IUM.

Radio er vokset med mere end 30 % i løbet af året 6 første måneder. Den fremgang skal ses i lyset af en samlet fremgang i 2015 på 11 %. Baggrunden er bl.a. en nettotilvækst af radioannoncører i kombination med, at det gennemsnitlige spend på radio også er steget.