Det var myriaden af digitale medier – plus et par mindre mediekategorier – der øgede annonceomsætningen i 2018. Mens print medier og tv tabte.

Det konkluderer rapporten Det Danske Reklamemarked 2018, som Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation står bag.

Samlet voksede det danske reklamemarked med knap 250 mio. kr., svarende til 1,8 pct., til i alt 13,887 mia. kr. Dermed fortsatte fremgangen fra 2017.

Bag den afdæmpende vækst på 1,8% ses et regulært skred i markedet.

Det største skred er udhulingen af printannoncemarkedet, der flyttede endnu en portion af reklamekronerne over til digitale kanaler.
Onlinemarkedet voksede med 700 mio. kr. Onlineannoncering udgør nu 58 pct. af den samlede reklameomsætning på 13,9 mia. kr.

Det er tankevækkende, at digital annonceomsætning i Danmark er steget med 46,6 pct.(fra 5,5 mia. kr. til 8,06 mia. kr.) alene siden 2014

I samme periode er dagbladenes annonceomsætning faldet fra 1,3 mia. kr. til 776 mio. kr. – svarende til et fald på 40,3 pct.

Radio vinder på tv’s afmatning

Udover en fortsat solid digital fremgang, så noterer IUM’s Managing Partner, Peter Sevel, sig, at mindre mediekategorier havde et godt år.

”Det er værd at bide mærke i, at radio- og Outdoor har bevæget sig positivt – og ikke mindst at radio har fået tildelt flere ressourcer bl.a. på baggrund af, at tv står svagere og dyrere, end det tidligere har gjort,” siger han til Mediawatch.

Peter Sevel kæder det sammen med, at tv’s kontaktpriser er stigende, fordi udbuddet af kommercielle ratings er mindre (faldende sening), end annoncørernes reelle efterspørgsel, hvilket har gjort det muligt for tv-stationerne at skrue op på prisknappen.

Flere annoncører ser derfor nærmere på, om tv stadig er det rigtige for dem. I de overvejelser kommer både radio – og onlinevideo – ind i billedet.