”Seerne flygter fra tv-apparatet”, lød den dramatiske overskrift forleden på et fagmedie.

Konklusionen kom fra konsulentvirksomheden Accenture og deres seneste tolkninger af tv-forbruget baseret på globale analyser.

Men det er lige drastisk nok, mener IUM’s broadcast afdeling.

Accentures analyse – baseret på data indsamlet i 26 lande – harmonerer ikke med den danske medievirkelighed, konstaterer IUM.

Kun 23 pct. af verdens forbrugere i alderen 15 til 65 år ønsker at se tv på det klassiske tv-apparat, konkluderer Accenture. Det er et betydeligt fald fra 52 til 23 pct., i forhold til sidste år, hvor Accenture foretog en lignende undersøgelse af medievaner blandt 26.000 forbrugere i 26 lande.

Lige præcis tv-mediets ugentlige nettodækning er faktisk ret stabil her i landet, trods faldende tidsforbrug på flow tv.  Især blandt unge.

”De fleste er stadig inde og benytte tv-mediet mindst én gang om ugen,” siger broadcast director Jakob Olsen.

Status er dette: Ca. 90 % af husstandene har et TV apparat ifølge Gallup seneste opgørelse.

Omkring 90 % af dem benytter det tv-apparat hver uge.
“Det vil sige at 9 ud af 10 TV husstande har på et eller andet tidspunkt i løbet af ugen set flow TV,” siger han.

Det er langt fra Accentures globale resultater – at kun 23 % benytter TV hver uge.

I Danmark har 85 % set mindst én times flow-TV i gennemsnit pr. uge, viser Gallups tal.

Tilbage i 2012 vakte Accentures tolkninger af global tv-vaner rynkede pander i flere branchekredse, fordi de afveg betydeligt fra den danske virkelighed.