Annoncørernes investeringer i 2018 bliver ca. 2,6% højere end 2017, hvilket i givet fald er femte år i træk med vækst.

Det er 2018-prognosen fra IUM.

En 2,6% vækst i år bør være muligt, vurderer IUM, når man studerer K&Ks 1. halvårstal, hvor mediaomsætningen er øget med 3,7%.
Fornuftigt nok, men der er stadig 300 mio. kr. op til topniveauet i 2008, lyder det fra IUM’s Managing Partner Peter Sevel, der gør status.

Drivkraften i mediemaskinen er igen de velkendte høje investeringer i digitale medier, med en vækstrate på ca. 14%.

Peter Sevel hæfter sig dette halvår særligt ved to mediegrupper: Der er solid procentuel vækst hos et par af de gamle offline medier, Outdoor og radio.

Radiomarkedet har oplevet en 19% vækst, hvilket skyldes at flere TV-annoncører har taget mediet til sig enten som supplement eller som en reel erstatning.

”Mange supermarkedskæder har intensiveret brugen af radio. Desuden tyder noget på, at VM i fodbold og højt aktivitetsniveau fra bl.a. betting-udbyderne, havde betydning for dette markante løft.”

Et tilsvarende vækstniveau (20%) ses i outdoor kategorien, og her tyder det også på, at annoncører, der koblede sig på VM, intensiverede brugen af de forskellige outdoor muligheder. Det gælder bl.a. Danske Spil og Carlsberg samt et par store kampagner fra Netflix, Call Me og  andre aktører i Telecom. Desuden spores der blandt annoncører og bureauer en øget interesse for de ”nye” digitale Outdor muligheder.

Overraskende tv-dukkert
Tv-mediet er overraskende nede med 6% i 1. halvår, hvilket er dobbelt så meget i forhold til de forventninger, der ligger for hele 2018.

”Diagnosen er efterhånden velkendt. Det faldende investeringsniveau skal ses i lyset af, at mange målgrupper har reduceret deres sening af flow-tv til fordel for streaming og anden digital underholdning. Det medfører, at mange tv-annoncører allokerer midler til de digitale medier, herunder web-TV – både hos Tv-stationerne selv, men også hos Google (YouTube) – som jo i denne sammenhæng er en anden ”kasse”, ” siger Peter Sevel.

Opmuntring til dagblade
Hos de trykte medier ses en mindre opmuntring. Noget tyder på, at faldet i annoncekroner til dagblade er stagneret, således at der kun er tabt 4% mod tidligere hhv. 19% og 27% i de første 6 måneder af 2017 og 2016

”Det afdæmpede fald er muligvis mest et udtryk for, at ”bunden” er ved at være nået,” siger han.

Derimod er der fortsat markant nedgang hos både ugebladene/magasinerne samt fagbladene. En stor del af forklaringen er, at de digitale medier har overtaget rollen som formidler, som følge af de mere målrettede muligheder der ligger i kombinationen mange medier og data om brugerne.

”Det skal tilføjes, at ugeblads-/magasinforlagene har etableret en voksende forretning i Native og Advertorial annoncering, som i mange tilfælde laves direkte med annoncørerne. De tæller således ikke med i K&Ks statistikker. Men niveauet på den forretning ikke større, end der kun er tale om et lille plaster på såret. ”

Efter et par år med et relativt stabilt niveau har de lokale ugeaviser oplevet en nedgang i investeringsniveauet på mere end 20% for årets første 6 måneder i forhold til samme periode sidste år.

Årsagen er sandsynligvis den enkle, at enkelte større annoncører har nedjusteret deres brug af denne mediagruppe.

OM MEDIAINDEX
Kreativitet & Kommunikations Mediaindex er en opgørelse over reklameomsætningen hos medier i Danmark og er baseret på indberetninger fra mediabureauerne, som varetager hovedparten af al indrykning i Danmark. Reklameomsætningen opgøres som bruttotal minus rabat. Mediaindex opgøres hvert halve år i forhold til samme periode sidste år. Indexet omfatter ikke direkte omsætning uden om mediabureauerne.