Skip to main content

Det er ikke trinvise forandringer, der udfordrer virksomhedens CMO i 2017. Der er snarere tale om en flodbølge af ændrede vilkår og virkemidler, som sætter virksomheder – inklusive marketingdirektøren – under ukendt pres.

Vi bruger 50 % af budgetterne eller mere på de utallige, helt forskellige digitale discipliner. De er så mangfoldige, at det er uhyre komplekst at prioritere – hvilke af de digitale medier og virkemidler er de afgørende form mig i 2017?

Det er gode spørgsmål. De besvares her af fem digitale fagfolk fra Mediabrands-bureauerne, der giver deres tolkninger af det digitale annoncemarked i 2017:

Chief Digital Officer Michael Ingemann, Mediabrands:

”Der er et sæt grundliggende forudsætninger og udfordringer, som en CMO skal gøre sig klart i 2017. Mobility og Connectivity er to basale faktorer, der i kombination påvirker alt, hvad vi gør i 2017. Forbrugerne er mobile og i konstant kontakt med dig og hinanden. Du skal også belave dig på, at samtalen med forbrugerne skifter karakter. En potentiel chatbot revolution, der sætter brands i stand til at føre 1 til 1 samtaler med forbrugeren, kan være undervejs.  Disse ”conversational experiences” åbner bl.a. helt nye veje til udnyttelse af e-commerce.

Samtidig betyder de mange valgmuligheder, at virksomheder og vi skal blive bedre til at prioritere indsatserne. Det kræver et langt mere kvalificeret, kritisk valg af kampe, platforme, teknologier, etc.  En anden faktor i 2017, som bør nævnes, er dine data.  Alene er alle dine data ikke meget værd. De skal analyseres, kombineres og bruges rigtigt og ansvarligt.”

Social Media Manager Mikkel Kruse, IUM:

”Marketers skal tænke mere på video content i 2017. Jeg forudser content, som er designet specifikt til de forskellige sociale kanaler, altså differentieret indhold til Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. En bredere trend er, at Artificial Intelligence og Virtual Reality bliver større, og vi skal vænne os til, at nogle elementer af digital kommunikation foregår med robotter.”

Head of Social David Ledstrup, Marvelous Nordic:

”Gør klar til at bevæge dig i to content-retninger – én med færre stykker content med høj produktionsniveau for typisk at skabe det brandopbyggende, delbare indhold. Eller mod det dokumentariske, højfrekvente indhold – ofte med et lavere produktionsniveau – for at dyrke nærværet i virksomhedernes communities. Video fortsætter sin sejrsgang, og det kreative niveau i videoer, der fungerer uden lyd, vil blomstre, og vi vil se gennembruddet for live video. Virksomheder vil fortsat øge deres indtog i forbrugernes privatsfære, men direkte via f.eks. messenger bots.

I 2017 fortsætter ”medielarmen”, og de virksomheder, der har den stærkeste brandfortælling og højeste kreative niveau, vinder opmærksomheden.”

Head of Cadreon (Programmatic), Christian Evendorff:

”Marketers bør indstille blikket på deres digitale infrastruktur, så dataintegrationer bliver så lette som muligt. Når man kan sammensætte data fra flere forskellige kilder (CRM, eCom, Marketing, callcenter etc.), opnår man dybere indsigt i den enkelte forbruger. Det danner grundlag for at optimere sammenspillet mellem media og kommunikation.”

Head of Reprise, Christian Knudsen:

”Virksomhederne skal arbejde med at forene deres aktiviteter på både paid, owned og earned medier. Tiden, hvor hver kanal stod for sig, er forbi. Det er ikke nok blot at nå brugerne, de skal engageres med det rigtige indhold på eget website. Vi skærper fokus på at spejle kundens behov og mindset, når de benytter de digitale medier. De fysiske forretninger og den digitale oplevelse bliver bundet mere sammen. Det betyder, at virksomhederne skal se det som sammenhængende salgskanaler fremfor siloopdeling. Web-rooming og click to collect kommer til at smelte mere sammen med e-commerce.”