Skip to main content

De digitale reklameinvesteringer vokser fortsat. Væksten estimeres til 10 % i 2017, og den store kategori ”Digital” ventes at tegne sig for 53 % af al media spend i år.

Det viser en dugfrisk status på forårets mediemarked, udarbejdet og fortolket af IUM – del af Mediabrands.  Klik og læs her.

Digitale investeringer drives primært af mobil, social og video. Video står for den største procentuelle vækst på hele 45 % sammenlignet med 2016.
Mobile investeringer skønnes til en vækst på 30 % i år, og fordelingen mellem desktop og mobile ventes at lande på 59 % (desktop) 41 % (mobile).

Det danske forbrug af Social Media har ikke toppet; IUM forventer, at det vokser med 20-30 % årligt til og med 2019.

Færre varer på tv-hylden
Tv-mediet er fortsat vigtigt for at nå annoncørernes mål, men mediet er under pres af flere faktorer, herunder faldende flow-tv sening blandt unge og et gradvist fald i abonnementsindtægter.

IUM noterer, at tv’s kommercielle varelager – udbudte ratings – er faldet siden 2015; dog moderat med 7,5 % blandt alle seere. Til gengæld er tabet på hele 25 % blandt de 20-29 årige.  Tabet har flere konsekvenser. Noget helt nyt er, at aldersprofilen på de traditionelt unge kanaler, MTG- og Discovery-kanalerne, er blevet mere moden.

Fokus: Programmatic
Danmark er det mest udviklede land i verden, når det gælder brug af programmatic. Det skyldes rigelig adgang til data.Mere end 60 % af de digitale budgetter allokeres nu via programmatic indkøb. I 2015 var andelen på 37 %.

Programmatic væksten har ikke toppet endnu, spår IUM.  Men priserne for programmatic allokeringer stiger, fordi der nu udbydes mere eksklusivt inventory via programmatic, og det presser prisen op.

Flere tolkninger. Kontakt: Managing Partner Peter Sevel, IUM, 33 69 49 02, eller pse@ium.dk

Kilder: Gallup, Gallup Adfact, Mediabrands’ analyseenhed Magna og IUM.