Skip to main content

Mediabureauer befinder sig midt i et paradigmeskifte, som ikke er set større, siden de blev dannet. Det skete, da de blev udskilt fra reklamebureauerne for knap 30 år siden, siger nordisk/baltisk CEO Michael Thim, Mediabrands.

”Vi har tidligere baseret os på insights – viden – for at skabe effekt for vore kunder. Nu bevæger vi os mod at sikre effekt baseret på de hurtigt voksende datamængder. Verden af digitale medier og kontaktpunkter er blevet så kompleks, at vi ikke kan nøjes med at spørge forbrugernes om deres vaner og præference. Vi skal bruge direkte målinger af deres faktiske adfærd.”

Data fra kloge køleskabe
Dette paradigmeskifte fører mange nye ting med sig, påpeger Michael Thim:

”Det betyder, at værdikæden mellem annoncører, mediabureau og medier gradvist opløses. Jeg tror, den forsvinder over en årrække, i takt med at alt i samfundet bliver til det, vi kalder ”Internet of Things”, hvad enten vi taler om selvkørende biler eller kloge køleskabe.  Det påvirker både annoncørerne og deres bureauer. Vi vil i mindre grad basere os på data fra medier og i stedet skaffe os langt mere – og bedre – data fra andre kilder, f.eks. bilproducenter, køleskabsproducenter og andre hardwarefabrikanter, der inden længe har større eksakt viden om forbrugernes vaner.”

Forædlet data, målrettet indkøb
”Den massive forædling af data og indkøb på baggrund af dette er uhyre relevant for alle parter på markedet. I dag køber vi stadig ofte brede målgrupper af seere/lyttere/læsere/brugere, men med udbredelse af programmatic er vi allerede hurtigt på vej mod langt mere målrettede indkøb af eksponeringer i realtid, forædlet med relevante adfærds- og holdningsdata. Og den enorme datamængde vil dernæst føre helt andre ting med sig, som Artificial Intelligence, Machine Learning, etc.,” siger Michael Thim.

Helt nye ydelser
Mediebureauernes forretningsmodel må følge med og ændre sig tilsvarende.

”Mediabureauenes opgave ændrer sig markant i de kommende år, men det betyder ikke, at vi forsvinder. Vores forretningsmodel vil bevæge sig væk fra at være transaktionsbaseret, hvor vi honoreres for køb af media. I stedet vil vi i langt højere grad blive honoreret for den værdi, vi tilfører den enkelte kunde, og endelig tror jeg også, at vi vil se en voksende licensforretning, hvor kunder kan abonnere på værktøjer og systemer, som vi stiller til rådighed,” siger Michael Thim og tilføjer:

”Vi skal være klar til at rådgive de virksomheder, der vælger at insource nogle af deres marketingfunktioner. ”

Disse tolkninger optræder i bladet Markedsføring, der udkom 16. oktober 2017.