Det er 25 år siden, at IUM kom til verden som resultat af store omvæltninger i reklamebranchen og knopskydninger blandt datidens førende reklamebureauer.

At det blev 1992 var ikke tilfældigt. Det var dét år, at forretningsgrundlaget for mediabureauer for alvor modnedes i Danmark.

”Forretningsgrundlaget for danske mediabureauer faldt i hak netop i den periode. Af tre årsager. Vi havde kommercielt tv, der fik elektronisk seermåling. Vi fik bedre læsertal, og et gammelt fastprissystem blev afskaffet. Det frigav forhandling af priser,” siger den nuværende CEO Michael Thim, der selv kom til IUM i 2001.

Flere mediabureauer knopskød ud af de store reklamebureauer i 1992. IUM blev således til som en sammenlægning af Initiative fra reklamebureauet Lintas (senere Lowe) og Universal fra reklamebureauet McCann.

Bud efter Excel-hajerne
Forandringerne skabte behov for en koncentration af særlige kompetencer i reklamebranchen. De nye mediabureauer hyrede unge folk fra Handelshøjskolen (nu CBS), der var skrappe til tal, excelark og forhandling.
Læs også: Flashback til 1992

I det næste årti nød IUM og andre mediabureauer betydelig succes. Med at løsrive sig fra reklamebureauerne og med at rekruttere andre kompetencer også fra analysevirksomhederne. Mediabureauerne viste sig dygtige til at udnytte den teknologiske udvikling. De skaffede sig viden, og var gode til at berige og udnytte den viden.

Digital indmarch i nullerne
Den proces udfoldede sig over flere år, men et sted i nullerne pressede internettet og afledte digitale fænomener sig for alvor på i forbrugernes medievaner – og opmærksomhed.  Det udløste med tiden omvæltninger for annoncørerne og for deres bureauer. Annoncører, der før havde taget udgangspunkt i tv eller printmedier, begyndte deres kampagnefokus med de stadig flere digitale mediemuligheder.

”For godt ti år siden slog digitaliseringen så småt igennem på annoncemarkedet, og det var en spændende tid for os alle. Faktisk havde mediabureauerne ofte lettere ved at imødekomme annoncørerne med nye digitale ydelser, end reklamebureauerne. Vi var allerede i øjenhøjde med virksomhedens marketingafdeling, og kom hurtigt i gang med at udvikle produkter og løse annoncørernes behov indenfor bl.a. Social Media, Search og Content,” siger han.

Produktet markant forandret
Det digitale indtog antændte også en anden strømning. Der opstod en accelererende diversificering af de ydelser, som annoncører kunne tilkøbe.  Mediabureauerne flyttede sig gradvist fra fokus på medieplanlægning, mediakøb og gamle kerneydelser som markedsanalyser.

Hos IUM begyndte processen med etableringen af MediaPrint, ligesom reklamebureauet Marvelous kom til verden i 2011. De blev efterfulgt af specialenheder som Insight, Cadreon og iRetail.

”Det er en helt anden portefølje af ydelser, som bureauer udbyder i dag.  For 16 år siden udgjorde ”andre ydelser” syv procent af omsætningen hos IUM – nu udgør de over 70 procent,” siger Michael Thim.

Tech-faktor indtager en hovedrolle
Digitale medier og et utal af tech-drevne fænomener spiller en voksende rolle for mediabureauernes arbejde og deres kunders forretning. Men det er først i de disse år, at teknologi nærmest indtager hovedrollen.

”Den hastige tech-udbredelse øger kompleksiteten, men gevinsterne er allerede store med anvendelse af store datamængder, målrettet content og nicheorienteret distribution.  I de kommende år bliver vi endnu bedre til at løse opgaverne mere intelligent end før. Vi vil kunne finde de rette forbrugere – på det rigtige tidspunkt – langt mere nøjagtigt, og bekæmpe den reklametræthed, som ukritisk re-targeting eksempelvis repræsenterer.”

Vil bedømmes på afsætning
Når Michael Thim retter blikket fremad, ser han en omkalfatret forretningsmodel for bureauerne:

”Mediabureauerne bevæger sig fra en transaktionsbaseret forretningsmodel, til en værdibaseret ydelse, hvor vi ikke honoreres for at håndtere kundens kampagneaktivitet, men for det, vi skaber for kunderne.  Vores fremtidige arbejde for kunder er ikke at levere en god medieplan – men at sikre salg. Det er det, vi vil bedømmes på,” siger Michael Thim.

IUM’s 25 årsdag markeres med en personaledag med fest fredag den 16. juni.