Den samlede danske medieomsætning ender med en vækst på 2% for 2016. Det svarer til en samlet omsætning på 4.94 mia. kr, skriver Kreativitet & Kommunikation, der producerer indexerne.

TV står for den største del af medieomsætningen i 2016 og udgør 2,14 mia. kr. Det svarer til et fald på 1% sammenlignet med 2015. Dermed udgør TV 42,2% af den samlede medieomsætning sammenlignet med omkring 43,3% i 2015.

Digital motor kører som smurt

De mangfoldige digitale medie-platforme er stadig vækstmotor for den samlede danske medieindrykning. Væksten er på 14%. Dermed ligger den samlede media spend på de digitale platforme på 1,7 mia. kr. Andre digitale medier udgør den største andel og ender på 1,43 mia. kr. svarende til en vækst på 18%. Men Search ender på en samlet omsætning på 270 mill. kr., hvilket svarer til en lille tilbagegang på 2%.

Omsætningen på de digitale medie-platforme udgør nu imponerende 34% af den samlede medieomsætning i Danmark i 2016, konstaterer K&K.

Print tabte 80 mio. kr

Printmedierne fortsætter 2016 med en svigtende omsætning. Den samlede print-omsætning endte på 564 mill. kr. Det svarer til et fald på 18%. Det betyder at der i hele 2016 blev brugt omkring 80 mill. kr. mindre i annoncekroner på printmedierne sammenlignet med samme periode i 2015.

De største fald oplevede dagblade og magasiner/ugeblade på henholdsvis 21% og 25%. Annonceomsætningen på fagblade og tidskrifter ligger på niveau med 2015. Årsagen skyldes primært en høj annonceomsætning i december 2016.

Medieomsætningen på Radio og Biograf vokser med henholdsvis 31% for Radio og 18% for Biograf. Det svarer til en samlet indrykning via bureau på Radio på 141 mio. kr. og 78 mio. kr. på Biograf.

Medieindrykningen på Outdoor ligger på niveau med 2015 svarende til 225 mio. kr.

Se alle indexer her.

Kreativitet & Kommunikations Mediaindex er en opgørelse over reklameomsætningen hos medier i Danmark, og er baseret på indberetninger fra mediabureauerne. Reklameomsætningen opgøres som bruttotal minus rabat. Mediaindex opgøres hvert kvartal i forhold til samme periode sidste år. Indexet omfatter ikke direkte omsætning uden om mediabureauerne.