Efter en god start på året ender den samlede danske mediaomsætning med en svag vækst i 1. halvår på 1%, svarende til 2.50 mia. kr.

Det skriver brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation, der udgiver Media spend Indexet.

Tv står for den største del af mediaomsætningen og udgør 1,08 mia. kr. Det er et fald på 3% sammenlignet med 1. halvår 2015. Dermed udgør tv omkring 42% af den samlede mediaomsætning 1. halvår 2016, sammenlignet med omkring 43% i 2015.

Digital udgør en tredjedel
De digitale medie-platforme er stadig vækstmotoren for de samlede danske medieindrykninger. Digital leverer en samlet vækst på 15%, svarende til 860 mill. kr. Alene Search ender på 147 mill. kr., hvilket svarer til en vækst på 11%. Andre digitale medier ender på 712 mill. kr. svarende til en vækst på 16%. Dermed udgør omsætningen på de digitale medie-platforme en tredjedel af den samlede medieomsætning i Danmark, noterer brancheforeningen.

Print falder 22 %
Printmedierne oplever stadig vigende omsætning, konstaterer K&K.

Den samlede printomsætning endte på omkring 283 mill. kr. Det svarer til et fald på 22%. De største fald oplevede dagblade og magasiner/ugeblade med et dyk på henholdsvis 27% og 25%. Dermed blev der i 2016 brugt omkring 80 mill.kr. mindre i annoncekroner på printmedierne sammenlignet med 2015. Printmedierne udgør i 1. halvår 2016 11% af den samlede medieomsætning i Danmark sammenlignet med 15% i 2015.

For andre medier er der sket en større stigning på 9% svarende omkring 280 mill. kr.  Dette er primært drevet af medieomsætningen på Radio, der ender på  72 mill. kr. svarende til en vækst på 32%. Biograf ender på 39 mill. kr. hvilket svarer til en vækst på 21%.

Om mediaindexet
Kreativitet & Kommunikations Mediaindex er en opgørelse over reklameomsætningen hos medier i Danmark, og er baseret på indberetninger fra mediabureauerne, som varetager hovedparten af al indrykning i Danmark. Reklameomsætningen opgøres som bruttotal minus rabat.

Mediaindex opgøres hvert kvartal i forhold til samme periode sidste år. Indexet omfatter ikke direkte omsætning uden om mediabureauerne.