Mediabureauernes samlede medieinvesteringer voksede med fire procent i 1. halvår 2018 og landede på 2,632 mia. kr. 2017-tendensen fortsætter således: Medieindkøbet på TV falder, mens medieindkøbet på de digitale platforme samt radio og outdoor vokser.

Det viser nyeste tal fra Kreativitet & Kommunikations Mediaindex.

“Bureauernes medieindkøb er i fin form, og væksten på fire procent i 1. halvår 2018 er en meget positiv udvikling. De samlede mediainvesteringer når op på niveauet i 2008 og følger i store træk de nordiske og europæiske markedstrends,” siger direktør i Kreativitet & Kommunikation Tine Aurvig-Huggenberger i en pressemeddelelse.

Digitale medieindkøb driver vækst – igen

Der er ingen udsigt til, at mediabureauernes digitale medieindkøb løjer af. Den eksplosive tocifret digitale vækst, som markedet har oplevet de senere år, fortsætter ind i 1. halvår 2018. Opgørelsen viser en stigning i det samlede digitale medieindkøb på 15 procent sammenlignet med 1. halvår 2017 og lander dermed på 1,09 mia. kr. De digitale medier udgør nu 40 procent af bureauernes samlede mediainvesteringer i 1. halvår 2018. Til sammenligning lå andelen på 38 procent i 1. halvår 2017. Dermed kan det konstateres, at situationen i bureauerne medieindkøb er uforandret – det er stadig de digitale mediainvesteringer, som driver væksten i 2018.

Revival til radio og outdoor

Det er ikke kun de digitale medier, som oplever en positiv vækst. Mere traditionelle medier som radio og outdoor er også vokset i de samlede mediainvesteringer i 1. halvår 2018 – endda med højere vækstrater end de digitale medier. Mediainvesteringerne på radio voksede med 19 procent, mens outdoor voksede med 20 procent. I kroner og øre ender de samlede mediainvesteringer på henholdsvis 88 mio. kr. og 135 mio. kr. i 1. halvår 2018. Massive digitale investeringer ser nu ud til at give pote på outdoor-markedet.

TV og print er faldet

TV er fortsat et vigtigt medie for de fleste annoncører, men flow-TV er fortsat under pres og ender med et fald på 6 procent i 1. halvår 2018. Det samlede medieindkøb er endt på 966 mio. kr., hvilket udgør 37 procent af de samlede mediainvesteringer.

Dermed har andelen af de digitale mediainvesteringer for første gang overhalet andelen af TV med en andel på henholdsvis 40 og 37 procent af de samlede mediainvesteringer.

Afdæmpet fald for print

Mediainvesteringerne på de traditionelle print-platforme fortsætter tendensen fra de seneste år. Dog ikke så markant. De samlede medieinvesteringer på de traditionelle print-platforme er faldet med 14 procent og ender dermed på 207 mio. kr. Magasiner og ugeblade, fagblade og tidsskrifter, lokale og regionale ugeaviser har oplevet de største fald på henholdsvis 22, 27 og 21 procent.

Medieinvesteringerne på dagblade er faldet med 5 procent, hvilket kan indikere, at de mange års eksplosive fald i medieinvesteringerne på dagblade er begyndt at stabilisere sig, vurderer K&K. Dermed blev der i 1. halvår 2018 brugt omkring 35 mio. kr. mindre på printmedierne sammenlignet med 1. halvår 2017. Det betyder også, at den samlede andel af de traditionelle print-platforme nu udgør 8 procent af bureauernes samlede mediainvesteringer.

OM MEDIAINDEX

Kreativitet & Kommunikations Mediaindex er en opgørelse over reklameomsætningen hos medier i Danmark og er baseret på indberetninger fra mediabureauerne, som varetager hovedparten af al indrykning i Danmark. Reklameomsætningen opgøres som bruttotal minus rabat. Mediaindex opgøres hvert halvei forhold til samme periode sidste år. Indexet omfatter ikke direkte omsætning uden om mediabureauerne.