Skip to main content

Den samlede mediaomsætning faldt med 5% i april sammenlignet med samme periode sidste år.

Det viser de nyeste markedsdata fra Kreativitet & Kommunikation, gældende for april og for årets første fire måneder.

Den akkumulerede mediaomsætning for januar til april ligger dog på niveau med samme periode sidste år ifølge K&K.

Men i april måned var der ikke meget at grine af.

Dagblade, magasiner/ugeblade, fagblade/tidsskrifter og lokale/regionale ugeaviser stod for de største fald i april, med henholdsvis -25%, -26%, -13% og -14%.

Indkøbet på de mange digitale platform lå “kun” på samme niveau sammenlignet med april 2015.

Tv-mediet falder med 3% i april, mens radio fortsætter en sprudlende udvikling med en vækst på 45%.

Sådan er data udregnet

Kreativitet & Kommunikations Mediaindex er en opgørelse over reklameomsætningen hos medier i Danmark, og er baseret på indberetninger fra mediabureauerne, som varetager hovedparten af al indrykning i Danmark.

Reklameomsætningen opgøres som bruttotal minus rabat. Mediaindex opgøres hvert kvartal i forhold til samme periode sidste år. Indexet omfatter ikke direkte omsætning uden om mediabureauerne.

Kilde: K&K Index

Læs mere her.