Skip to main content

De globale forbrugere befinder sig i et skelsættende kulturelt remix, hvor pejlemærker og strømninger lynhurtigt ændrer retning og karakter.

Af Creative Strategy Director David Ledstrup, Marvelous, og Paid Social Lead Amna Khan, Reprise Digital       

Det afslører nyeste data i ”Wave X Study”, der er IUM’s globale forbruger- og medieundersøgelse. Denne gang har Wave X taget et spadestik ned i forbrugernes skiftende værdier og mindset. De nye strømninger er døbt ”Remix Culture”.

Kort fortalt, forbrugerne er midt et værdiskred, der stritter i mange retninger. De er særlig drevet af, at tid og sted ikke længere betyder noget, når det gælder pejlinger af ny trends og inspiration.

Den ”skyldige” er naturligvis teknologiudbredelsen, den er forbindelsesled for deling og udveksling af kultur og samtaler. Centralt står alle Social Media platforme, der har en rolle som legeplads, både for fortrolig samtale, offentlig samtale, dyrkelse af fænomener, interesser, osv.

Nu melder spørgsmålet sig: Hvordan skal marketers, der ønsker at være på forkant med deres Social Media indsats, navigere, når det blæser op til nye vinde?  De kan med fordel lade sig inspirere af ”Remix Culture”.

Der er ingen tvivl om, at forbrugerne har et stort behov for at føle samhørighed, og det behov vokser. De søger det i Communities, de orienterer sig imod, men også hvor de vil influeres og inspireres.   Annoncørerne er nødt til i højere grad at sætte sig ind i forbrugeren ud fra de kulturelle trends, der influerer på interesser og passioner, frem for andre mere basale parametre, hvis de vil skabe relevant kommunikation for et brand eller produkt.

Samlet i sociale siloer

Næsten alle aspekter af det kulturelle remix, der tegner sig, har resonans i Social Media universerne. Nye tanker og strømninger hos forbrugerne vil påvirke deres opfattelse og brug af sociale medier.

Social Media spiller en stor rolle, når nutidens forbrugere skal tilfredsstille behovet for samhørighed. For at føle det – og ikke mindst vise det. Hos mange afspejler Social media-profilen, hvor de hører til.

I de tidligere år med sociale medier blev begrebet ofte beskrevet som globaliseringsfremskridt, hvor man frit talte om alt muligt med venner og kontakter i Japan og Holbæk. I de senere år har det ændret karakter.  Vi samler os i sociale siloer baseret på interesser, ofte nicheinteresser. Det er derfor, vi nu taler om ekkokamre, hvor man kun eksponeres for input fra folk, der ligner en selv.

Vær modig og forandringsparat

Hvordan tager annoncørerne bestik af de nye forbrugerstrømninger, når det gælder om at holde en effektiv tilstedeværelse på Social Media?

Vi kan sagtens genkende de globale strømninger i Remix Culture studiet. Danske forbrugere har – igen – mere lyst til at følge et brand. De tabte for en tid loyaliteten til brands, men nu vil de gerne følge dem på Facebook, Instragram osv.  Ikke mindst fordi tilknytningen åbner for at kunne spejle sig i de værdier, som brandet kommunikerer ud – og identificere sig med andre, der har samme værdier.

Retfærdigvis hører det med til historien, at brands de seneste 2-3 år er blevet klogere og bedre til at gebærde sig på Social Media.  De har en bedre fornemmelse af det, deres kunder gerne vil høre; til eksempel at forbrugerne rent faktisk er interesseret i brandets ophav.

Det er muligvis nyt for dig. Dine kunder gerne vil høres; de følger gerne et brand, der tør positionere sig og tage stilling – endda udfordre normerne. Det skærper profilen, og sociale medier er det perfekt sted at vise det.  Til eksempel, da Nike gik ind i minoritetsdebatten i USA.  Det er dog nok mest mindre brands, der har succes med at tage stilling, og de har nok også lettere ved at finde modet til det.  Rigtigt mange brands vælger jo at definere og positionere sig på økologi, klima, arbejdsforhold, m.m.

Præference før direkte salg

”Mindre hårdtslående salg, mere rigtig indhold,” er et godt konkret tip til alle annoncører på Social Media.  Vi bevæger os mod stadig mere Native indhold, der fremstår ægte og interessant. Modsat rene salgsannoncer. Ægte indhold udløser mere interaktion med forbrugerne.

Da SoMe var helt nyt, var kommercielle aktiviteter ugleset, men så kom en tid, hvor man godt kunne sælge direkte på social. Det kan man i den grad stadig, men tendensen er, at der i højere grad skal skabes indhold, der skaber præference for brandet, inden salgsbudskabet præsenteres.  Rene salgsbudskaber, der står alene, opnår ikke den maksimale effekt.

Forbrugersmag og præferencer skifter hurtigere end nogensinde.  Lige nu er Instragram Stories elsket af brugerne og passer godt til nye interesser og smag.   Stories fremstår ægte, og de sker lige nu.  Stories har givet Social Media et lille ekstra jump-start som annoncemedie.

Nu tænker du: ”Det er altså ikke let at orientere i de digitale forbrugeres fornemmelser og følelser”.

Nej, den sociale samtale er ultra følsom.

Den følsomhed, vi beskriver her, medfører, at annoncørerne og deres rådgivere skal være meget opmærksomme på at identificere de næste funktioner eller virkemidler, som fænger i first-mover eller early adopter dele af befolkningen. Og annoncøren skal være parat til at acceptere forandring og turde udforske nye tiltag, som ikke nødvendigvis er mejslet ind i årets marketingplan.  Tag mod til dig og test nye ting -  du er bagud, hvis du blot afventer, hvad de andre gør!

Et andet godt råd til annoncøren:  Der er værdi og fleksibilitet at hente, hvis virksomheden har en dedikeret Social Media person i marketingafdelingen som tovholder.  Det ændrer ikke ved vores opgave på bureauerne.  Men det løfter samarbejdet således, at vi kan reagere hurtigere, og vi får prøvet flere ting, som ultimativt skaber resultater på bundlinjen hos virksomhederne.

Vi er midt et kulturelt remix, der i høj grad påvirker Social Media. Første skridt er:  Acceptér, at på social media er du altid i Beta.  Du får aldrig den fikse og færdige årsplan, du kan afvikle fra.

Fakta Box:  Wave X og Remix Culture

Marvelous og Reprise Digital er søsterbureauer til mediabureauet IUM, der producerer Wave X studiet. I årets studie indgår Remix Culture, der opsummerer forbrugerstrømninger i fire grundpiller: Resist, Retrograde, Recreate og Reglobalize.

Resist:  MY VOICE MATTERS
Min stemme betyder noget, siger forbrugerne. De føler, de har retten til at lade deres stemme lyde fx via Hashtag-kampagner eller med boykot af produkter, brands, tjenester. Det betyder også, at man som forbruger har en forventning til en virksomhed eller brand. At brandet står for noget, blander sig i samfundsdebatten med et fast ståsted, tager ansvar.

Retrograde: EMBRACING MY ROOTS  
Forbrugerne anerkender, at omgivelserne ikke altid omfavner forskelligheder, men der er en voksende naturlig accept af at finde ind til egen identitet og vise den. Det betyder, at man er begyndt at genfinde sin autentiske, nationale eller etniske identitet og hylde den: ”Jeg anerkender min egen baggrund og kultur, men på en ny, mere tidssvarende måde, end tidligere generationer har gjort.” De brands, der omfavner deres autentiske ophav og kan skabe en rig historiefortælling herom på en moderne måde, appellerer til disse forbrugere.

Reglocalize: THE WORLD IS A SMALL PLACE 
Forbrugeren er optaget af globale trends, men i et lokalt perspektiv. De ser, at den lokale kultur er drivmotor for den globale kultur. ”Den stærkeste innovation foregår i de mindre virksomheder/brands – ikke hos brand-giganterne,” tænker forbrugeren. Forbrugerne køber gerne fra mindre, mere ukendte brands, fordi det sender et signal om personens identitet.

Recreate: CULTURE OF HUSTLE & FLOW 
Al information på tværs af rum og tid er tilgængeligt når som helst og hvor som helst.  Det udnytter forbrugerne til at designe deres egen livsstil og skabe egne muligheder. De udvælger de elementer fra alle kulturfænomener og traditioner, som appellerer til dem, og de mixer dem på kryds og tværs. Man vender og drejer hidtidige kulturtræk og traditioner på en ny måde – både til nye produkter og nye livstilsformer. Det større kulturelle miks afspejles bl.a. i stigende orientering mod – og forbrug af content og produkter – fra andre lande, end det land forbrugeren bor i.

Wave X:  
Konklusionerne er udledt af data fra IUM’s globale ”Wave X Study”, der rummer omfattende undersøgelser af nyeste forbruger- og medietendenser, blandt 56.000 personer i Danmark og i 80 andre lande.

*********************************