Skip to main content

Kræftens Bekæmpelse introducerede i begyndelsen af 2017 ”e-kvit” kampagnen, der blev et særligt vellykket eksempel på et digitalt rygestopprogram.

Kampagnen, der gik i luften februar 2017, valgte en ny strategi, hvor man via rene digitale virkemidler prøvede at motivere rygere til at droppe den helbredssvækkende vane.

Det skete via rygestopværktøjet e-kvit, der havde som mål at rekruttere 5.000 rygere og få dem til at kvitte tobakken. Man undlod at belære rygerne og fristede i stedet med en attraktiv gulerod: Den person, der holdt sig røgfri i marts med e-kvit, kunne vinde en drømmerejse til 50.000 kr.

Kampagnen var primært digitalt funderet. De 5.000 kandidater skulle rekrutteres via en kreativ film og digitale virkemidler – særligt sociale media, der drev konverteringer.

E-kvit kampagnen bekræftede for både annoncør og bureauer, at en god film, der distribueres og placeres strategisk via social media, kan opnå ganske betydelig respons. Efterfulgt af mange konverteringer – der i dette tilfælde indebar en fyldig tilmelding.

Hurtig og stor respons

10.077 personer. Så mange mennesker meldte sig i løbet af 25 dages intensiv kampagneperiode til et rygestopforløb med e-kvit. Heraf har 8.660 samtidig tilmeldt sig kampagnens rygestopkonkurrence, hvor de, ved at holde sig røgfri hele marts måned, dyster om et rejsegavekort på 50.000 kr. I tilsvarende periode i 2016 var der cirka 400 tilmeldinger på e-kvit.

”Vi er særdeles tilfredse med, at kampagne-indsatsen har medført så mange tilmeldinger til konkurrencen og dermed et rygestopforløb på e-kvit,” siger projektleder Aske Panduro, Kræftens Bekæmpelse.

Film designet til social

Den kreative drivkraft var reklamefilmen “Dit Livs Mission” – produceret af Sunrise – der var specifikt designet til visning på sociale medier. Filmen blev distribueret bredt, fordi det er svært at identificere rygere som målgruppe i en digital kampagne, og filmen udløste stor respons via sociale medier.
Den lange udgave på 50 sec. blev kolossalt populær og blev set af 1,2 mio. unikke personer.

”Brugere, der havde set filmen, men endnu ikke tilmeldt sig konkurrencen, blev eksponeret for en anden versionering af filmen, for at ramme brugere der var længere nede i konverteringstragten med et byt budskab,” siger Social Manager Mikkel Kruse, IUM Digital.

Filmen trak over 40.000 besøgende til e-kvit kampagnen-site alene via social media.

”De besøgende på e-kvits website fik også vist nye budskaber, for at konvertere endnu ikke tilmeldte brugere.  Resultatet blev et vellykket eksempel på, hvordan det skaber stor værdi at arbejde på flere forskellige niveauer i brugeres vej mod konvertering. Samtidig bekræfter kampagnen vigtigheden af, at designe det kreative til at passe i en større Paid Social strategi,” siger Mikael Kruse.

Kampagnen var udviklet i et samarbejde mellem Sunrise og Kræftens Bekæmpelse, mens den digitale planlægning og eksekvering lå i hænderne på IUM Digital.

Fakta: De digitale resultater

Filmen:
Rækkevidde: 1.200.000 unikke personer.
3-sekunders video views: 1.100.000
12.700 reaktioner, kommentarer, delinger
40.614 klik på opslaget
242.796 minutters video set, samlet

Social, i alt på kampagnen:
4.519 tilmeldinger
6.158.882 eksponeringer
85.262 klik på opslag
40.207 klik til website

Digital, i alt på kampagnen:
4.754 tilmeldinger
15.144.952 eksponeringer
116.199 klik på bannere/opslag