Reklameforbruget i de fire nordiske lande ventes at vokse med 4,6 % i 2017.

De økonomiske indikatorer er sunde, og Norden står i år til et samlet media spend på ca. 60 mia. kr.

Sådan lyder prognosen fra Mediabrands’ globale analyse-enhed Magna, der moniterer reklamemarkeder i hele verden, og regelmæssigt udgiver MAGNA Advertising Forecast.

Norden ikke helt homogen
Magnas prognose om Norden afslører samtidig, at Norden ikke nødvendigvis er 100 % homogen, når det gælder medieøkonomi.

Jo højere medieinvesteringer pr. borger, jo stærkere er reklamemarkedet. Her er Norden uhomogen. Det årlige Media Spend pr. Capital i Finland er på 1.500,- kr., mens det er på hele 2.500,- kr. i Norge.

Den digitale udvikling i Norden er på forkant af mange andre lande. Væksten i alle fire lande drives af stigende digitale investeringer, som står til en vækst på 14 %.

”Digital” tegner sig samlet for 50 % af alt media spend i år, men den digitale omvæltning er ikke nået lige langt i de respektive lande.  I Danmark ventes Digital at gøre krav på 55 % af alle mediainvesteringer i 2017. I Sverige er det hele 60 %, mens Digital tiltrækker 49 % i Norge og blot 33 % i Finland.

Norden er godt med og homogen, når det gælder digital medieadfærd.  Smartphone-penetrationen er meget høj i hele regionen, hvor telefonen er omdrejningspunkt for især Social Media brug, videosening, radiolytning og nyhedsforbrug.

Moderat tv-nedgang
Omvendt spår Magna, at tv’s reklameindtægter falder forholdsvis moderat med 1,2 % set på nordisk plan.

Print er fortsat en udsat kategori og vil tabe 10 % af sine annonceindtægter i 2017, lyder prognosen.

I takt med digital fremdrift, forudser Magna, at tv og print i 2018 samlet vil tegne sig for blot 36,4 % af alt media spend.

Læs Magnas fyldige status på globale medietrends her.