Traditionelle jobopslag skaffede hverken Kriminalforsorgen tilstrækkelig kendskab eller nye kandidater til jobbet som fængselsbetjent. Derfor besluttede man at gå nye veje med Influencer marketing.

Kriminalforsorgen oplevede stigende udfordringer med at sikre rekruttering af nye medarbejdere til jobbet som fængselsbetjent. Derfor var der brug for nye løsninger, som skulle supplere online jobopslag. Kampagnen var målrettet personer i alderen 18-35 år fra hele landet.

IUM og Marvelous anbefalede derfor i foråret 2017 en Influencer strategi. Influencers kunne drive den kommunikation, og trænge ind på de platforme, hvor kundens målgruppe findes og dermed skabe øget opmærksomhed omkring Kriminalforsorgen.

Strategien skulle samtidigt positivt rykke ved målgruppens overvejelser om at blive fængselsbetjent; det taktiske spor, i form af rekrutteringsbannere, skulle opfordre til handling.

Marvelous og kunden udvalgte to influencers: THOMAS RODE, der er kok, coach, forfatter og har over 30.000 følgere på tværs af alle social medier. MARIE LOUISE CRAMER, der er livsstils coach og instruktør, Hun har 29.000 følgere på tværs af flere sociale medier.

Kampagnedata og -resultater
Rekrutteringskampagnen kørte fra 19. juni til 27. juli 2017.
Den bestod af 8 film på Facebook fra de to bloggere samt en bannerkampagne, der blev indkøbt programmatisk. I alt leverede medierne mere end 6 mio. visninger og mere end 50.000 klik hvilket resulterede i en lav klikpris.
Facebook kampagnens videomateriale gav et flot resultat, hvor både CTR og CPC var langt bedre end benchmarks og sikrede dermed god cost-effektivitet.
I alt har kampagnen medført ca. en firedobling af besøg på hjemmesiden ift. ’normale’ kampagner.

PR foto af Thomas Rode er lånt fra hans egen blog

Client

Kriminalforsorgen

Flere informationer: Kontakt Søren Als på 4174 3236