Skip to main content

Der var lidt mere fart på hjulene i 2016, end i 2015, lyder status på året fra IUM’s Managing Partner Peter Sevel.

IUM vurderer, at de danske annonceinvesteringer i 2016 lander på 13.589 mio. kr. svarende til en vækst på 3-3,2%.

Den moderate vækst sikres af flere digitale mediediscipliner, især Search, og overraskende nok af broadcast medier.

”Vi troede først på året, at TV ville tabe 3% af sin omsætning i år, men TV har klaret sig bedre og ”kun” tabt 1%. Dertil kommer de øvrige broadcast media, radio og bio, der begge ender med en tocifret vækst på hhv. 15% og 10%,” siger Peter Sevel.

Search dominerer kategorien

Annoncørernes interesse for de mange digitale medier er fortsat høj, og mængden af digitale annoncekroner skønnes at stige med 11,5-12% i 2016.
”Search er fortsat en vækstmotor og central disciplin. Jeg synes, det er ganske bemærkelsesværdigt, at Search vil udgøre ca. 46% af den samlede digitale spend i år,” siger Peter Sevel.

Samlet vil de digitale annoncekroner i 2016 udgøre 50% af det samlede annoncemarked.

Melodien er den velkendte, når man kigger på printmedierne, konstaterer IUM.

”Print taber stadig terræn, og det er i særlig grad dagbladene, der ser printannoncekronerne forsvinde. Der forventes et fald på ca. 13%. Noget bedre går det for de lokale ugeaviser, hvor tabet kun vil ligge på ca. 5%,” siger Peter Sevel.

Forsigtig vækst fortsætter

IUM forventer, at væksten vil fortsætte i 2017, sandsynligvis på et lidt højere niveau. Men ellers tegner 2017 til et år uden markante ændringer, spår Peter Sevel:

”De bevægelser, vi har set i 2016, ser vi også i afdæmpet udgave i 2017. Vækstmediernes fremgang bliver i lavere gear, mens ”taberne” mister omsætning i lidt mindre grad”.

Kilde: Estimater fra Danske Media og Mediabrands (IUM)