Skip to main content

Klumme: De traditionelle medier nyder en særlig loyalitet blandt danskere, der har et godt øje til politik og politiske emner

Det viser nyeste udgave af IUM’s globale forbruger- og medieundersøgelse, ”Wave X”.

Af Head of Insight Troels Beck, IUM

TV, aviser og radio er prioriteret øverst på listen, når danskere med politisk interesse ønsker at tilegne sig viden og hente inspiration om politiske holdninger og emner.

Hele 67 % af de politisk interesserede siger, at de går til tv, når de vil vide mere. Hvorfor så stor loyalitet til flow-tv?  Måske er forklaringen, at den politiske tv-dækning er veldisponeret og afbalanceret. Vi får den fra relativ få tv-kanaler – set i internationalt perspektiv – nemlig DR1 og TV 2, godt suppleret af TV 2 News og DR2. I Danmark har vi en relativ stærk public service tradition. I Wave X-analysen ser vi samme høje troværdighed til TV, radio og aviser i Sverige, Storbritannien og Norge – modsat eksempelvis Rusland og Grækenland.

58 % vælger indhold fra aviserne, når de politisk interesserede vil opsøge politiske emner og skærpe den politiske appetit.

Det 90-årige flow-medie, radio, vurderes også meget højt blandt politisk nysgerrige med 48 %.  Måske spiller Radio24syv, der dukkede op på FM-båndet for knap 8 år siden, en rolle. Siden taleradioen kom til, er lytningen til taleradio øget betragteligt. Læg dertil, at Podcasts har udviklet sig til sin egen ”radio” kategori de seneste 8-10 år.

Derimod bedømmes online video, som politikerne benytter aktivt ved dette valg, noget lavere. 13 % af de politisk interesserede peger på online video, som kilde til information om politik.

Sundt digitalt efterslæb

Wave X-analysen afspejler, at danskere med politisk interesse er i besiddelse af en vis skepsis over for alle digitale medier som fænomen.

I USA er den skepsis mindre, viser analysen. USA er på mange områder en first-mover, herunder teknologisk. Det kan tolkes både positivt og negativt. På den ene side oplever vi ikke de nyeste trends og teknologier først.  Nye teknologier og udvikling inden for medier er først fremme i USA – og så i Danmark.  Men måske har det den heldige bivirkning, at vi derved kommer på forkant med udviklingen, når vi fra første række kan se konsekvenserne og har mulighed for at afværge de negative konsekvenser af de nyeste teknologier. Amerikanerne, teknologiens avant garde – og dermed også forsøgskaniner – har ikke denne mulighed.

Det er muligvis forklaringen på, at danske vælgere i dag er lidt skeptiske – altså, lidt mere opmærksomme på de sociale mediers ekkokamre, troldehære i Skt. Petersborg og Black box-algoritmer, end de amerikanske vælgere var under valgkampen i 2016.

Er Social Media for useriøst?

Sociale medier fylder meget, og de bruges af størstedelen af danskerne, men fænomenet er en mindre faktor i denne sammenhæng.

Nok siger 32 %, at de studerer politiske meldinger på sociale medier, men spørger man de politisk bevidste danskere, hvilket medie de mener er det mest leveringsdygtige, så svarer kun 7% sociale medier.

Så hvorfor indtager de allestedsnærværende sociale medier en mere lunken rolle? Måske vil de politisk interesserede danskere ikke indrømme, når de bliver spurgt, at social medier også er en kilde til viden og input. Det kan også være, at dem, der er interesserede i politik, har det som en ”seriøs” interesse og derfor primært går til de ”seriøse”, kuraterede medier.

Andre svar i WaveX-analysen indikerer dog, at man næppe bør afskrive sociale medier som forum for udvekslinger og politisk kampplads.  En tredjedel vurderer i WaveX, at de har mulighed for at ændre ting i verden, hvis bare de råber højt nok online. Ligeledes vurderes de sociale medier som det bedste platform online, hvis man vil ændre holdninger (57%), dele viden (57%) og følelser (50%).

Globalt udsyn

Det overrasker næppe, at der gemmer sig en del generationsforskelle i de nye Wave X forbrugerdata.

Helt generelt retter de unge i Danmark og andre lande omkring os blikket i mange flere retninger, end deres forældre gør. Det gælder alle forhold.

De 16-40 årige danskere, med politisk interesse, balancerer mere jævnt mellem nye og gamle medier. De unge vægter gamle og nye medietilbud mere ligeværdigt.  Digitale medier indtager en langt større rolle for unge, men det er værd at notere sig, at de traditionelle medier – også tv – på ingen måde er afskrevet, når det gælder politisk inspiration.

Endelig spørger Wave X-analysen også ind til emnet på en anden måde: Hvor bliver du politisk påvirket?

På det spørgsmål svarer 24%, at det er TV. 20% svarer i samtaler med andre, 19% siger via indhold på aviser – mens kun 3% siger online videoindslag.

Om Wave X:

Mediabureauet IUM sætter fokus på danskernes forhold til medier omkring folketingsvalget 2019.  Konklusionerne er baseret på resultater fra IUM’s globale ”Wave X Study”, der udkommer i 10. udgave, og rummer omfattende undersøgelser af nyeste forbruger- og medietendenser, både i Danmark og i 80 andre lande.

Flere oplysninger om undersøgelsen. Kontakt: Head of Insight Troels Beck, IUM, på 28 15 27 26.

Foto: PR, YouSee